Obra baimena tramitatzea

Prozedura laburtuko lizentziak

Nolako obretarako?

Txikiak izateagatik, eta SURBISAren ustez, PROIEKTURIK behar ez duten obretarako; adibidez:

 • Etxebizitzetako komun eta sukaldeak konpontzeko lanak.
 • Etxebizitzen eraberritzea, birbanaketarik egin gabe.
 • Zati bateko obrak eraikinaren elementu komunetan.
 • Lokalak konpontzeko lanak, etab.

Non galdetuko dut?

SURBISAn

Non eskatzen da?

SURBISAren egoitzan.

Zein dokumentazio behar da?

Betekizunak:

 • GREMIOEN AURREKONTUAK.
 • LOKALAREN EDO ETXEBIZITZAREN PLANTA ETA EBAKIDURAREN KROKISA (kotak eta azalerak adierazita)
 • OHZ (IBI) zenbaki finkoa (Surbisa).
 • Eskatzailearen NAN FOTOKOPIA.
 • FATXADAREN ARGAZKIAK (Lokala denean)
 • ZABALTZEKO LIZENTZIA (LOKALA denean).
 • ARKITEKTOAREN KONTRATUA (komun eta sukaldeak konpontzen direnean solibak ikuskatzeko).

Nola eta noiz lortuko dut baimena?

Baimena eskatzen den egunean jasotzen da; AURRETIK SURBISAko tekniko batek IKUSKATZE bisita egin eta gero.

Beste datu interesgarri batzuk

SURBISAk OB1 eta OB2 INPRIMAKIAK idazten ditu eraikuntza TASA eta ZERGA dagokion banku erakundean ordaintzeko.