Obra baimena tramitatzea

Bide Publikoa Okupatzeko Baimena

Nolako obretarako?

Obra burutzeko beharrezko elementuek (ALDAMIOAK, ZAMA JASOGAILUAK, SILOAK, HESIAK, GARABIAK…) bide publikoa okupatu behar dutenerako.

Non galdetuko dut?

SURBISAn

Non eskatzen da?

SURBISAren egoitzan.

Zein dokumentazio behar da?

Betekizunak:

  • OBRA BAIMENAREN KOPIA.
  • BIDE PUBLIKOAREN OKUPAZIOAREN PLANTA-PLANOA.
  • ALDAMIO ETA GARABIETARAKO ZIURTAGIRI TEKNIKOA.
  • Eskatzailearen NAN.
  • ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUA (GARABIA).
  • BIDEGARRITASUNeko aldeko txostena, bidea okupatzen bada.

Nola eta noiz lortuko dut baimena?

Baimena eskatu eta, gehienez ere, egun bateko epean jasotzen da. (Epe hori luzeagoa izan daiteke baldin-eta aurretik BIDEGARRITASUN txostena beharrezkoa bada).

Beste datu interesgarri batzuk

Udaleko Ogasun Sailak dagozkion ordainagiriak libratzen ditu alokairuagatik harik-eta bide publikoa okupatzea amaitzen den arte. (interesatuak instalazioa bertan behera utziko duela jakinarazi behar du Ogasun Sailean).