Obra baimena tramitatzea

Obra txikien aldez aurretiko jakinarazpena

Zer da?

Hirigintza aldetik garrantzi txikia duten lanak gauzatzen hasteko ezinbesteko jakinarazpena da, adierazpen arduratsu baten bitartez egiten dena.

Nolako lanetarako?

Beheko solairuetan edo etxabeetan kokatua dauden etxebizitzetan, etxearen antolamendua aldatu gabe eta egurrezko eraikuntzetan sukaldeko edota komunetako zorua ukitu gabe, egiten diren lanetarako:

 • Zoruen, sabaien eta hormen akaberak
 • Instalazioak
 • Patioetara zuzendutako leihoak aldatzea

Enbarazurik egiten ez duten jarduerak burutzen dituzten lokaletan, antolamendua zein erabilera aldatu gabe eta azalera handitu gabe, egiten diren lanetarako:

 • Zoruen, sabaien eta hormen akaberak
 • Fatxadaren hutsartearen barruko errotulua eta olana

Babestu gabeko eraikinetako elementu komunetan, inguratzailea aldatu gabe eta egiturari kalterik eragin gabe, egiten diren lanetarako:

 • Patioetako fatxada eta zoruen akaberak
 • Estalkiaren teilaberritzea eta iragazgaiztea
 • Atariaren eta eskaileraren akaberak

Non jaso dezaket informazioa?

SURBISAn.

Non galdetu behar dut?

 • SURBISAn
 • Herritarrentzako Arretarako Bulegoan / Erregistro Orokorrean
 • Barrutiko Udal Bulegoetan

Zein dokumentazio aurkeztu behar dut?

 • Behar bezala betetako instantzia eredua
 • Lanen aurrekontu zehaztua
 • Lokala bada: Antolamenduaren krokisa eta fatxadaren argazkia.

Epea

Aldez aurretiko jakinarazpenaren bitartez, lanak aurkeztu eta berehala hasteko baimena eskuratzen da.