Zerbitzuak

Igogailuak eta irisgarritasuna

SURBISA etxebizitza eraikinetan oztopo arkitektonikoen deuseztatzea eta igogailuen instalazioa sustatzen saiatzen da, era horretan, pertsona ororen aukera berdintasuna bermatzen baita. Hori dela eta, beren inguruak baztertzaileak izan ez daitezen eta, irisgarritasun eta igogailu faltagatik, beren etxebizitzak uztera behartuta egon ez daitezen egiten du lan.

Helburu horretarako honako baliabideak jartzen ditu zuen eskura:

  • Diru-laguntzak.
  • Igogailuak instalatzeko ezinbestekoa den kasuetan lokalak desjabetzea.
  • Igogailuak instalatzeko bide publikoa behar den beste okupatzea.
  • Ezinbestekoak diren gehiengo eta adostasunei buruzko informazioa.

Diru-laguntzak.

Irisgarritasuna, Surbisaren iritziz, babes bereziko lerroetako bat denez, etxebizitza-eraikinetan igogailuak instalatzeko laguntza bereziak aitortzen ditu,Eusko Jaurlaritzaren edo beste edozein entitateren aldetik xede horrekin jaso daitezkeen laguntzei kalterik egin gabe.

Lokalen desjabetzea.

Bilboko Udalak, dagoeneko dauden eraikinetan irisgarritasuna sustatze aldera, Hiri Antolamendurako Plan Orokorra moldatu zuen eta egokitzen zaion Ordenantza onartu. Hala, igogailua instalatzeko interesa duten Erkidegoek lan horiek burutzeko beharrezkoa den lokalen azalera desjabetzeko bidea zabaltzen da.

Informazio gehiago eskuratzeko, Udal Ordenantzan kontsulta egin dezakezue www.bilbao.eus web gunean edo gurekin harremanetan jarri zaitezkete surbisa@surb.bilbao.net helbidean.

Bide publikoaren okupazioa.

Bilboko Udalak, dagoeneko dauden eraikinetan irisgarritasuna sustatze aldera, Hiri Antolamendurako Plan Orokorra moldatu zuen eta egokitzen zaion Ordenantza aldatu. Hala, igogailua instalatzeko interesa duten eta beren partzelan espazio nahikorik ez duten Erkidegoek aipatutako instalazioekin bide publikoa okupatzeko bidea zabaltzen da.

Baimen hau jabekideen komunitateek bideratu ahal izango dute zuzenean Bilboko Udalaren Ogasun Sailean edo Surbisaren bitartez, igogailua instalatzeko lanak burutzeko lizentzia eskabidearekin batera.

Informazio gehiago eskuratzeko, udal Ordenantzan kontsulta egin dezakezue www.bilbao.eus web gunean edo gurekin harremanetan jarri zaitezkete surbisa@surb.bilbao.net helbidean.

Gehiengoak eta erabakiak.

Orokorrean, igogailua instalatzeko, jabeen gehiengoaren aldeko botoa behar da, horiek, era berean, parte-hartze kuoten gehiengoa ordezkatuko dutelarik.

Eskatzen den gehiengoa lortzen den kasuetan, erkidegoa osatzen duten jabetza guztiek, etxabeek barne, elementu komunetan parte hartze duten proportzionaltasun berean ordaindu beharko dute. Hori guztia, ezar daitezkeen Estatutuetan xedatzen denari kalterik egin gabe.

Surbisak zure esku jartzen ditu adostasun hauek lortu eta gauzatzea errazteko tresnak.

Fekoor elkarteak argitaratutako irisgarritasun gida ere azter dezakezue www.fekoor.com web gunean.